Các Ngành Đại Học Cần Thơ

DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Mã trường: TCT; Tổng tiêu chí tuyển sinh: 6.860

(Nhấp vào những tên ngành giúp thấy báo cáo ra mắt về ngành)

1. Chương thơm trình tiên tiến (CTTT), công tác chất lượng cao (CLC)

tt

Mã ngành

Tên ngành, học tập phí

PHƯƠNG THỨC 1, 2, 3

PHƯƠNG THỨC 5

Điểm trúng tuyển năm 2020

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Học bạ

Điểm thi

1

7420201T

Công nghệ sinch học (CTTT) 2,2 lần khoản học phí CTĐT đại trà

40

A01, B08, D07

40

A00, A01, B00, B08, D07

19,50

16,00

2

7620301T

Nuôi trồng tbỏ sản (CTTT) 2,gấp đôi chi phí khóa học CTĐT đại trà

40

40

19,50

15,00

3

7510401C

Công nghệ chuyên môn hóa học (CLC) 30 triệu đồng/năm

40

40

19,50

16,00

4

7540101C

Công nghệ thực phẩm (CLC) 30 triệu đồng/năm

40

40

19,75

15,25

5

7580201C

Kỹ thuật xây dựng (CLC) 30 triệu đồng/năm học

40

A01, D01, D07

40

A00, A01, D01, D07

19,75

15,00

6

7520201C

Kỹ thuật điện (CLC)

30 triệu đồng/năm

40

40

19,50

15,00

7

7340201C

Tài chính-Ngân hàng (CLC) 30 triệu đồng/năm

40

40

21,00

21,00

8

7480201C

Công nghệ thông tin (CLC) 30 triệu đồng/năm

80

40

22,25

trăng tròn,00

9

7340120C

Kinch donước anh tế (CLC) 30 triệu đồng/năm

80

40

24,00

23,00

10

7220201C

Ngôn ngữ Anh (CLC)

30 triệu đồng/năm

80

D01, D14, D15

40

D01, D14, D15, D66

23,00

đôi mươi,50

 

2. Cmùi hương trình đào tạo và huấn luyện đại trà

tt

Mã ngành

Tên ngành (siêng ngành - giả dụ có)

Chỉ tiêu

Mã tổ hòa hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển năm 20đôi mươi (Học bạ)

Điểm trúng tuyển chọn năm 20trăng tròn (Điểm thi)

 

Các ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên (chỉ xét tuyển theo cách tiến hành 1, 2 và 4)

1

7140202

Giáo dục đào tạo Tiểu học

80

A00, C01, D01, D03

25,00

22,25

2

7140204

Giáo dục Công dân

60

C00, C19, D14, D15

22,75

21,00

3

7140206

Giáo dục đào tạo Thể chất

60

T00, T01, T06

19,50

17,50

4

7140209

Sư phạm Tân oán học

80

A00, A01, B08, D07

26,50

24,00

5

7140210

Sư phạm Tin học

60

A00, A01, D01, D07

20,50

18,50

6

7140211

Sư phạm Vật lý

60

A00, A01, A02, D29

21,00

18,50

7

7140212

Sư phạm Hóa học

60

A00, B00, D07, D24

22,75

22,25

8

7140213

Sư phạm Sinh học

60

B00, B08

24,00

18,50

9

7140217

Sư phạm Ngữ văn

80

C00, D14, D15

23,75

22,50

10

7140218

Sư phạm Lịch sử

60

C00, D14, D64

24,25

19,00

11

7140219

Sư phạm Địa lý

60

C00, C04, D15, D44

21,00

22,25

12

7140231

Sư phạm Tiếng Anh

80

D01, D14. D15

26,00

23,75

13

7140233

Sư phạm Tiếng Pháp

60

D01, D03, D14, D64

23,00

18,50

Kỹ thuật cùng technology  (xét tuyển chọn theo thủ tục 1, 2, 3 cùng 6)

14

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

120

A00, A01, B00, D07

22,25

19,00

15

7520309

Kỹ thuật đồ liệu

40

A00, A01, B00, D07

19,50

15,00

16

7510601

Quản lý công nghiệp

100

A00, A01, D01

25,00

22,50

17

7520103

Kỹ thuật cơ khí, bao gồm 2 chăm ngành: - Cơ khí chế tạo lắp thêm - Cơ khí Ô sơn.

Bạn đang xem: Các Ngành Đại Học Cần Thơ

180

A00, A01

25,25

23,25

18

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

80

A00, A01

24,00

21,50

19

7520216

Kỹ thuật điều khiển với tự động hóa hóa

90

A00, A01

25,00

21,50

20

7520207

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

80

A00, A01

trăng tròn,00

16,50

21

7580201

Kỹ thuật xây dựng

200

A00, A01

24,50

21,00

22

7580202

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy

40

A00, A01

19,50

15,00

23

7580205

Kỹ thuật kiến thiết công trình xây dựng giao thông

40

A00, A01

19,50

15,00

24

7520201

Kỹ thuật điện

100

A00, A01, D07

23,50

20,00

 

Máy tính cùng technology thông tin  (xét tuyển chọn theo cách làm 1, 2, 3 và 6)

25

7480101

Khoa học trang bị tính

80

A00, A01

24,00

21,00

26

7480106

Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính

70

A00, A01

21,00

16,50

27

7480102

Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu

70

A00, A01

đôi mươi,00

16,50

28

7480103

Kỹ thuật phần mềm

120

A00, A01

25,50

22,50

29

7480104

Hệ thống thông tin

70

A00, A01

21,00

19,00

30

7480201

Công nghệ báo cáo, bao gồm 2 chăm ngành:

- Công nghệ thông tin

- Tin học tập ứng dụng

140

A00, A01

27,50

24,25

31

7480201H

Công nghệ báo cáo – học tập trên khu Hòa An

40

A00, A01

19,50

18,00

Kinch tế, marketing và quản lý - điều khoản  (xét tuyển chọn theo thủ tục 1, 2, 3 cùng 6)

32

7340301

Kế toán

60

A00, A01, C02, D01

27,50

25,00

33

7340302

Kiểm toán

50

A00, A01, C02, D01

26,00

24,00

34

7340201

Tài chính-Ngân hàng

50

A00, A01, C02, D01

27,50

24,75

35

7340101

Quản trị kinh doanh

80

A00, A01, C02, D01

28,00

25,25

36

7340101H

Quản trị kinh doanh – học tập trên khu Hòa An

40

A00, A01, C02, D01

đôi mươi,00

22,75

37

7810103

Quản trị các dịch vụ phượt và lữ hành

80

A00, A01, C02, D01

27,25

24,25

38

7340115

Marketing

60

A00, A01, C02, D01

27,75

25,00

39

7340121

Kinch doanh thương thơm mại

60

A00, A01, C02, D01

27,00

24,75

40

7620114H

Kinc doanh NNTT – học tập tại khu Hòa An

80

A00, A01, C02, D01

19,50

15,00

41

7340120

Kinc doanh quốc tế

60

A00, A01, C02, D01

28,25

25,75

42

7620115

Kinch tế nông nghiệp

60

A00, A01, C02, D01

23,00

22,50

43

7620115H

Kinc tế nông nghiệp trồng trọt – học tập tại quần thể Hòa An

40

A00, A01, C02, D01

19,50

15,75

44

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

60

A00, A01, C02, D01

19,50

21,50

45

7310101

Kinc tế

60

A00, A01, C02, D01

26,75

24,50

46

7380101

Luật, có 3 chăm ngành:

- Luật Hành chính

- Luật Tư pháp

- Luật Thương thơm mại

200

A00, C00, D01, D03

26,25

24,50

47

7380101H

Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) – học trên quần thể Hòa An

40

A00, C00, D01, D03

21,50

22,50

Nông lâm nghiệp, Tbỏ sản, Chế phát triển thành, Chăn uống nuôi, Thú y, Môi ngôi trường cùng tài nguyên  (xét tuyển chọn theo phương thức 1, 2, 3 và 6)

48

7540101

Công nghệ thực phẩm

170

A00, A01, B00, D07

26,50

23,50

49

7540105

Công nghệ sản xuất tdiệt sản

120

A00, A01, B00, D07

22,00

17,00

50

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

40

A00, A01, B00, D07

19,50

15,00

51

7620105

Chăn nuôi

100

A00, A02, B00, B08

19,50

15,00

52

7640101

Thú y

120

B00, A02, D07, B08

26,00

22,25

53

7620110

Khoa học tập cây cỏ, bao gồm 2 chuyên ngành: - Khoa học cây cỏ. - Nông nghiệp công nghệ cao.

120

A02, B00, B08, D07

19,50

15,00

54

7620109

Nông học

60

B00, B08, D07

19,50

15,00

55

7620112

Bảo vệ thực vật

140

B00, B08, D07

20,00

16,00

56

7440301

Khoa học môi trường thiên nhiên

80

A00, A02, B00, D07

19,50

15,00

57

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

80

A00, A01, B00, D07

19,50

18,00

58

7520320

Kỹ thuật môi trường

60

A00, A01, B00, D07

19,50

15,00

59

7850103

Quản lý khu đất đai

90

A00, A01, B00, D07

trăng tròn,50

18,00

60

7620113

Công nghệ rau củ quả cùng chình ảnh quan

40

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

61

7620103

Khoa học khu đất (siêng ngành Quản lý khu đất và technology phân bón)

40

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

62

7620301

Nuôi tLong tdiệt sản

200

a00, B00, B08, D07

19,50

16,00

63

7620302

Bệnh học tập tdiệt sản

60

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

64

7620305

Quản lý tbỏ sản

60

a00, B00, B08, D07

19,50

15,00

Khoa học sự sống - Khoa học thoải mái và tự nhiên - Hóa dược  (xét tuyển theo cách tiến hành 1, 2, 3 cùng 6)

65

7460112

Tân oán ứng dụng

50

A00, A01, B00

19,50

15,00

66

7420101

Sinh học

70

A02, B00, B03, B08

19,50

15,00

67

7440112

Hóa học

80

A00, B00, C02, D07

19,50

15,00

68

7720203

Hóa dược

80

A00, B00, C02, D07

27,75

24,75

69

7420203

Sinc học ứng dụng

70

A00, A01, B00, B08

19,50

15,00

70

7420201

Công nghệ sinc học

200

A00, B00, B08, D07

24,00

21,00

71

7520401

Vật lý kỹ thuật

50

A00, A01, A02, C01

19,50

15,00

Ngôn ngữ cùng văn hóa nước ngoài - Xă hội nhân văn uống  (xét tuyển chọn theo thủ tục 1, 2, 3 cùng 6)

72

7229030

Văn uống học

80

C00, d01, D14, D15

23,75

22,00

73

7310630

Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)

80

C00, D01, D14, D15

26,25

24,50

74

7310630H

Việt phái nam học (siêng ngành Hướng dẫn viên du lịch) – học tập trên khu vực Hòa An

40

C00, D01, D14, D15

21,50

22,50

75

7220201

Ngôn ngữ Anh, gồm 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh. - Phiên dịch-Biên dịch giờ Anh.

Xem thêm: KháM Phá Thông Tin Về Cách Sắp Xếp Đội Hình Trong Fifa Online 3 Hiệu Quả Nhất

100

D01, D14, D15

26,75

24,50

76

7220201H

Ngôn ngữ Anh – học trên Khu Hòa An

40

D01, D14, D15

21,75

22,25

77

7220203

Ngôn ngữ pháp

40

D01, D03, D14, D64

19,50

17,00

78

7320201

Thông tin – thỏng viện

40

A01, D01, D03, D29

19,50

18,50

79

7229001

Triết học

40

C00, C19, D14, D15

19,50

22,00

80

7310201

Chính trị học

40

C00, C19, D14, D15

24,00

24,00

81

7310301

Xă hội học

60

A01, C00, C19, D01

25,00

24,00

Ghi chú:

1. Mã tổ hợp: A00: Toán-Lý-Hóa; A01: Toán-Lý-Tiếng Anh; A02: Toán-Lý-Sinh; B00: Toán-Hóa-Sinh; B03: Toán-Văn-Sinh; B08: Toán-Sinh-Tiếng Anh; C00: Văn-Sử-Địa; C01: Toán-Văn-Lý; C02: Toán-Văn-Hóa; C04: Toán-Văn-Địa; C19: Văn-Sử-GDCD; D01: Toán-Văn-Tiếng Anh; D03: Toán-Văn-Tiếng Pháp; D07: Toán-Hóa-Tiếng Anh; D14: Văn-Sử-Tiếng Anh; D15: Văn-Địa-Tiếng Anh; D24: Toán-Hóa-Tiếng Pháp; D29: Toán-Lý-Tiếng Pháp; D44: Văn-Địa-Tiếng Pháp; D64: Văn-Sử-Tiếng Pháp; D66: Văn-GDCD-Tiếng Anh; T00: Toán-Sinh-Năng khiếu; T01: Toán-Văn-Năng khiếu; T06: Toán-Hóa-Năng năng khiếu.

2. Các mã ngành tuyển sinch học tập tại khu vực Hòa An

- Khu Hòa An là một trong các đại lý huấn luyện của Trường ĐHCT, trưng bày tại số 554, Quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xă Hòa An, thị trấn Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (biện pháp TP. Cần Thơ 45 km)

- Sinc viên học tập trên Khu Hòa An là sinh viên đại học bao gồm quy của Trường ĐHCT (bởi vì Khoa Phát triển Nông làng cai quản lý). Cmùi hương trình đào tạo và huấn luyện, giáo viên, ĐK tiếp thu kiến thức, tiền học phí, chế độ chính sách với bằng cung cấp trọn vẹn y hệt như sinc viên học tại Cần Thơ. Lúc trúng tuyển chọn, các sinh viên này vẫn học năm trước tiên với năm trang bị tứ tại Cần Thơ, những năm còn sót lại học trên Khu Hòa An.

- Ký túc xá trên khu Hòa An: 450 chỗ.

Đối với những ngành bao gồm tự 2 siêng ngành trlàm việc lên: thí sinch ĐK tuyển sinch theo ngành, sau khi trúng tuyển với nhập học, thí sinc được ĐK chọn 01 siêng ngành theo học tập.