Cách Tính Chu Kỳ Kinh Nguyệt Tránh Thai

Việc nắm vững chu kỳ gớm nguyệt an toàn để giúp người mẹ xác định đúng chuẩn vòng tởm và ngày rụng trứng. Từ kia, tính được ngày thú tnhị và né tránh thai bình yên.

Đề cập tới chủ đề này,