CHỈ ĐỊNH TRUYỀN MÁU BỘ Y TẾ

thay đổi chi phí cung cấp cho người hiến máu tình nguyện

Đây là câu chữ được luật pháp tại Thông bốn 05/2017/TT-BYT về giá tối đa và chi phí phục vụ mang lại vấn đề xác định giá chỉ một đơn vị chức năng tiết toàn phần, chế phđộ ẩm ngày tiết đạt tiêu chuẩn.

Bạn đang xem: Chỉ Định Truyền Máu Bộ Y Tế


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 05/2017/TT-BYT

Hà Thành, ngày 14 mon 04 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA VÀ CHI PHÍ PHỤC VỤ CHO VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ MỘT ĐƠN VỊMÁU TOÀN PHẦN, CHẾ PHẨM MÁU ĐẠT TIÊU CHUẨN

Căn uống cứ đọng Luật dược số 105/2016/QH13ngày thứ 6 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ đọng Luật giá số 11/2012/QH13 ngày trăng tròn mon 6 năm 2012;

Căn uống cứNghị định số 63/2012/NĐ-CPhường. ngày 31 mon 8 năm 2012 của Chính phủ luật pháp chứcnăng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kếhoạch - Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thôngbốn hình thức giá chỉ buổi tối đa và ngân sách phục vụ mang lại câu hỏi xác minh giá bán một đơn vị chức năng máutoàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn chỉnh.

Điều 1. Phạm vikiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tứ này cơ chế mức giá tối đacủa một số đơn vị chức năng tiết toàn phần cùng chế phđộ ẩm máu đạt tiêu chuẩn do túi tiền nhànước, Quỹ bảo hiểm y tế đưa ra trả cùng ngân sách phục vụ mang lại việcđịnh vị của một đơn vị chức năng ngày tiết toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn chỉnh.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyệncác cấp; những phòng ban, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai tđắm đuối gia tuyên ổn truyền,chuyên chở, tổ chức hiến tiết tự nguyện và fan hiến máu;

b) Các bệnh viện bao gồm tác dụng tuyểnlựa chọn tín đồ hiến máu; mừng đón huyết, yếu tố máu; xét nghiệm gạn lọc máu; điềuchế những chế phđộ ẩm máu; lưu trữ, bảo quản, cung cấp, sử dụngngày tiết cùng chế phẩm tiết theo nguyên tắc của Bộ Y tế.

Điều 2. Quy địnhvề đơn vị chức năng tiết, chế phđộ ẩm máu đạt tiêu chuẩn chỉnh.

1. Đơn vị máu đạt tiêu chuẩn chỉnh Khi đượcmang, bảo quản trong túi chất dẻo gồm sẵn hóa học phòng đông vàđã được thiết kế tương đối đầy đủ các xét nghiệm gạn lọc buộc phải theo công cụ trên Thông tưsố 26/2013/TT-BYT ngày 16 tháng 9 năm trước đó của Bộ Y tế khuyên bảo hoạt động truyềntiết (dưới đây Call tắt là Thông tư số 26/2013/TT-BYT).

2. Chế phđộ ẩm ngày tiết đạt tiêu chuẩn chỉnh Lúc đượcpha trộn đạt các tiêu chuẩn chỉnh giải pháp trên Thông tư số 26/2013/TT-BYT.

Điều 3. Quy địnhmức chi phí tối đa của một số đơn vị chức năng tiết toàn phần và chế phđộ ẩm máu

1. Các đơn vị chức năng máu toàn phần:

STT

Máu toàn phần theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá tối nhiều (đồng)

1

Máu toàn phần 30 ml

35

109.000

2

Máu toàn phần 50 ml

55

157.000

3

Máu toàn phần 100 ml

115

290.000

4

Máu toàn phần 150 ml

170

417.000

5

Máu toàn phần 200 ml

225

505.000

6

Máu toàn phần 250 ml

285

641.000

7

Máu toàn phần 350 ml

395

758.000

8

Máu toàn phần 450 ml

510

858.000

2. Các chế phđộ ẩm hồng cầu:

STT

Chế phẩm hồng huyết cầu theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá về tối nhiều (đồng)

1

Kân hận hồng huyết cầu trường đoản cú 30 ml tiết toàn phần

20

114.000

2

Kân hận hồng cầu trường đoản cú 50 ml huyết toàn phần

30

162.000

3

Kân hận hồng huyết cầu từ 100 ml máu toàn phần

70

280.000

4

Kăn năn hồng huyết cầu trường đoản cú 150 ml ngày tiết toàn phần

110

402.000

5

Kăn năn hồng huyết cầu tự 200 ml ngày tiết toàn phần

145

5đôi mươi.000

6

Kăn năn hồng huyết cầu từ 250 ml máu toàn phần

180

638.000

7

Khối hận hồng cầu tự 350 ml tiết toàn phần

230

748.000

8

Kân hận hồng cầu tự 450 ml tiết toàn phần

280

838.000

3. Các chế phẩm huyết tương tươi đông lạnh:

STT

Chế phđộ ẩm Huyết tương tươi ướp lạnh theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá tối nhiều (đồng)

1

Huyết tương tươi ướp lạnh 30 ml

30

64.000

2

Huyết tương tươi đông lạnh 50 ml

50

92.000

3

Huyết tương tươi ướp đông 100 ml

100

155.000

4

Huyết tương tươi ướp lạnh 150 ml

150

177.000

5

Huyết tương tươi ướp đông 200 ml

200

280.000

6

Huyết tương tươi ướp lạnh 250 ml

250

343.000

4. Các chế phđộ ẩm huyết tương đông lạnh:

STT

Chế phẩm Huyết tương ướp đông lạnh theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá về tối nhiều (đồng)

1

Huyết tương ướp lạnh 30 ml

30

54.000

2

Huyết tương đông lạnh 50 ml

50

77.000

3

Huyết tương ướp đông 100 ml

100

1đôi mươi.000

4

Huyết tương ướp lạnh 150 ml

150

167.000

5

Huyết tương ướp đông lạnh 200 ml

200

2đôi mươi.000

6

Huyết tương đông lạnh 250 ml

250

262.000

5. Các chế phđộ ẩm tiết tương giàu đái cầu:

STT

Chế phđộ ẩm Huyết tương giàu đái cầu theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá tối đa (đồng)

1

Huyết tương nhiều tè cầu 100 ml từ 250 ml máu toàn phần

100

209.000

2

Huyết tương giàu tiểu cầu 150 ml từ 350 ml huyết toàn phần

150

228.000

3

Huyết tương nhiều tiểu cầu 200 ml tự 450 ml ngày tiết toàn phần

200

248.000

6. Các chế phẩm kân hận tiểu cầu:

STT

Chế phđộ ẩm Kân hận đái cầu theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá về tối nhiều (đồng)

1

Khối hận tiểu cầu 1 đơn vị (từ 250 ml ngày tiết toàn phần)

40

140.000

2

Khối hận tè cầu 2 đơn vị (từ bỏ 500 ml huyết toàn phần)

80

290.000

3

Khối hận tè cầu 3 đơn vị chức năng (từ 750 ml tiết toàn phần)

120

445.000

4

Khối đái cầu 4 đơn vị chức năng (từ 1.000 ml tiết toàn phần)

150

558.000

7. Các chế phđộ ẩm tủa lạnh:

STT

Chế phẩm Tủa giá theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá buổi tối đa (đồng)

1

Tủa giá thể tích 10 ml (từ bỏ 250 ml ngày tiết toàn phần)

10

78.000

2

Tủa giá buốt thể tích 50 ml (từ là 1.000 ml huyết toàn phần)

50

359.000

3

Tủa giá buốt thể tích 100 ml (tự 2.000 ml huyết toàn phần)

100

638.000

8. Các khối hận bạch cầu:

STT

Chế phđộ ẩm Kân hận bạch huyết cầu theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá về tối nhiều (đồng)

1

Khối bạch cầu hạt pool (5x109 BC)

125

339.000

2

Khối bạch cầu hạt pool (10x109 BC)

250

678.000

9. Các chế phẩmcó sử dụng lý lẽ, đồ vật bốn bổ sung:

STT

Chế phđộ ẩm theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá buổi tối đa (đồng)

1

Kăn năn tiểu cầu 8 đơn vị chức năng (từ 2 nghìn ml tiết toàn phần) (không bao gồm túi pool và thanh lọc bạch cầu)

250

1.068.000

2

Tủa giá nguyên tố VIII bất hoạt virut (chưa bao hàm kít bất hoạt virus)

50

713.000

3

Chi tiêu điều chế Khối hận bạch cầu hạt gạn tách (không bao gồm cỗ chính sách gạn tách)

250

924.000

4

Ngân sách pha trộn Kăn năn đái cầu gạn tách (không bao hàm cỗ biện pháp gạn tách)

250

924.000

5

Ngân sách chi tiêu pha trộn Kăn năn đái cầu gạn bóc tách (không bao gồm bộ lao lý gạn tách)

120

514.000

10. Mức giá bán buổi tối đa luật pháp tại cáckhoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 với 9 Điều này không bao gồm các ngân sách sau:

a) giá thành vận chuyển trường đoản cú các đại lý gồm chứcnăng cung ứng tiết đến những đơn vị sử dụng. Trường thích hợp các cửa hàng cung ứng huyết thựchiện tại câu hỏi vận động tiết mang lại đơn vị chức năng áp dụng thì giá chỉ từng đơnvị ngày tiết và chế phẩm ngày tiết được cộng thêm chi phí chuyển vận về tối nhiều 17.000 đồng/01đơn vị chức năng huyết (chế phẩm máu);

b) Ngân sách chi tiêu có tác dụng xét nghiệm phòng thể bấtthường theo suốt thời gian công cụ trên Điểm a Khoản 1 với Điểm c Khoản4 Điều 14 Thông tứ số 26/2013/TT-BYT. Trường thích hợp các cơ sở truyền tiết thựchiện nay xét nghiệm phòng thể không bình thường thì giá bán đơn vị tiết toàn phần, kăn năn hồng cầurất có thể tích trường đoản cú 250 ml trở lên với chế phđộ ẩm tiết gồm khối tè cầu gạn tách bóc, khốibạch huyết cầu gạn tách bóc, khối tè cầu được cùng buổi tối nhiều 17.000 đồng/01 đối kháng vị;

c) Chi phí có tác dụng xét nghiệm NAT theo lộtrình phương pháp tại Điểm b Khoản 1 với Điểm g Khoản 4 Điều 14Thông tứ số 26/2013/TT-BYT. Trường hòa hợp các cơ sở cung ứng tiết tiến hành xétnghiệm NAT thì giá đơn vị chức năng ngày tiết toàn phần, kân hận hồng cầu rất có thể tích từ 250 ml trởlên cùng chế phẩm tiết tất cả khối hận tè cầu gạn tách, khối bạch huyết cầu gạn tách, khối hận tiểucầu được cùng về tối đa 210.000 đồng/01 solo vị;

d) túi tiền làm những xét nghiệm bắt buộcbao gồm ĐK hiện tượng trên các điểm a, b, c Khoản 2 với những điểmc, i, k Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 26/2013/TT-BYT. Cửa hàng cung cấp tiết chỉtiến hành các xét nghiệm nêu bên trên Khi đáp ứng nhu cầu được những khí cụ hiện hành về hoạtcồn truyền ngày tiết cùng gồm chỉ định của bác bỏ sĩ điều trị;

đ) Ngân sách xét nghiệm định team huyết,xét nghiệm liên minh miễn kháng, xác minh cùng định danh khángthể không bình thường, định nhóm ngày tiết tại giường, các dụng cụ tiến hành truyền solo vịmáu, chế phđộ ẩm huyết cho người căn bệnh.

11. Các bệnh viện Khi tiến hành cácxét nghiệm trên các điểm d, đ Khoản 10 Như vậy được phnghiền thu của tín đồ dịch hoặcthanh khô toán thù cùng với quỹ Bảo hiểm y tế theo giá chỉ được cấp gồm thẩm quyền phê săn sóc theomức sử dụng hiện nay hành.

Điều 4. Chi phíGiao hàng mang lại câu hỏi xác định giá của một đơn vị chức năng huyết toàn phần, chế phẩm máu đạttiêu chuẩn

Việc định vị của một đơn vị máu toànphần, chế phđộ ẩm tiết đạt tiêu chuẩn dựa vào chi phí mang lại công tác làm việc đón nhận, sàngthanh lọc máu, thành phần ngày tiết và bài toán pha chế những chế phẩm máu theo câu chữ với mứcchi nlỗi sau:

1. Chi cung cấp cho các đơn vị, cơ sởtuyên ổn truyền, vận tải, tổ chức triển khai ngày hiến máu tình nguyện: Mức bỏ ra bình quân tốiđa là 50.000 đồng/người hiến ngày tiết.

Nội dung đưa ra cung cấp, nút bỏ ra hỗ trợ cụthể và sử dụng khoản ngân sách đầu tư này triển khai theo công cụ tại Khoản2 Điều 3 Thông tư số 182/2009/TT-BTC ngày 14 mon 9 năm 2009 của Bộ Tài chínhkhuyên bảo ngôn từ cùng mức đưa ra đến công tác tuyên ổn truyền, vận tải hiến huyết tìnhnguyện.

2. Chi ẩm thực ăn uống tạichỗ cho những người hiến tiết bao hàm huyết toàn phần với nguyên tố huyết (khắp cơ thể hiếnngày tiết tự nguyện với bạn hiến ngày tiết chuyên nghiệp): Mức chi bình quân tối đa là:30.000 đồng/người/lần hiến ngày tiết. Các đại lý hỗ trợ huyết có trách nát nhiệm tổ chứcchu đáo, công khai minh bạch để fan hiến máu được nhà hàng ăn uống trên địa điểm trước và sau khi hiếnngày tiết.

3. Chi bồi dưỡngthẳng cho những người hiến máu chuyên nghiệp:

a) Đối với người hiến huyết toàn phần:

- Một đơn vị chức năng máu hoàn toàn có thể tích 250 ml:195.000 đồng;

- Một đơn vị chức năng máu rất có thể tích 350 ml:3đôi mươi.000 đồng;

- Một đơn vị chức năng ngày tiết có thể tích 450 ml:430.000 đồng.

b) Đối với người hiến gạn tách cácthành phần máu:

- Một chế phđộ ẩm hoàn toàn có thể tích từ 250 đến400 ml: 400.000 đồng;

- Một chế phẩm hoàn toàn có thể tích tự 400 đến500 ml: 600.000 đồng;

- Một chế phđộ ẩm hoàn toàn có thể tích trường đoản cú 500 đến650 ml: 700.000 đồng

4. Chi tiêu đối vớingười hiến huyết tình nguyện:

a) Chi rubi Tặng Kèm bởi hiện đồ nhằm động viên khuyến khích, bồi dưỡng sức mạnh đối với người hiến máu toàn phần tìnhnguyện:

- Một đơn vị ngày tiết thể tích 250 ml:100.000 đồng;

- Một đơn vị chức năng máu thể tích 350 ml:150.000 đồng;

- Một đơn vị chức năng máu thể tích 450 ml:180.000 đồng.

b) Chi rubi Tặng bằng hiện tại vật dụng nhằm mục tiêu độngviên khuyến nghị, tu dưỡng sức khỏe so với fan hiếntự nguyện gạn tách bóc các nguyên tố máu (khối tè cầu, khối hận bạch cầu hạt, tếbào cội máu nước ngoài vi...):

- Một chế phđộ ẩm rất có thể tích từ 250 đến400 ml: 150.000 đồng;

- Một chế phẩm rất có thể tích từ 400 đến500 ml: 200.000 đồng;

- Một chế phđộ ẩm rất có thể tích từ 500 đến650 ml: 250.000 đồng;

c) Chi hỗ trợ ngân sách đi lại đối vớingười hiến ngày tiết tình nguyện: Mức chi bình quân buổi tối nhiều là 50.000 đồng/người/lầnhiến máu.

5. giá cả cơ chế đem huyết, túi chứamáu bởi hóa học dẻo, thứ bốn, văn uống chống phẩm, năng lượng điện, nước phụcvụ công tác rước ngày tiết, xét nghiệm với chắt lọc máu, chế phẩm ngày tiết.

6. Chi tiêu chi phí lương theo lương ngạchbậc, chức vụ, những khoản phụ cấp, những khoản đóng góp theo chính sách vì Nhà nước quyđịnh; Ngân sách prúc cấp cho tính chất theo mức sử dụng trên Quyết định số 73/2011/QĐ-TTgngày 28 mon 12 năm 2011 của Thủ tướng mạo nhà nước về câu hỏi vẻ ngoài một số chế độprúc cấp đặc điểm so với công chức, viên chức, tín đồ lao đụng trong số cửa hàng ytế công lập với cơ chế phụ cấp phòng dịch.

Xem thêm: Gửi Tin Nhắn Facebook Không Được, Cách Khắc Phục Messenger Không Gửi Được Tin Nhắn

7. túi tiền mượn xe, cài đặt xăng, dầu khiđi rước máu tại những điểm lấy máu lưu lại đụng theo hóa 1-1, hòa hợp đồng thực tiễn.

8. giá cả khám lâm sàng, chi phí muađồ vật bốn, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm để triển khai các xét nghiệm cần quy địnhtrên Thông bốn 26/2013/TT-BYT.

9. Ngân sách chi tiêu nhằm duy tu bảo trì tiếp tục gia sản, trang sản phẩm công nghệ phục vụ công tác làm việc chào đón,sàng lọc với tàng trữ ngày tiết, chế phẩm ngày tiết.

10. Chi tiêu diệt đơn vị chức năng máu không đạttiêu chuẩn.

11. Chi hỗ trợ công tác tổ chức tư vấncho người hiến huyết tình nguyện tại các cơ sở y tế công lập được giao nhiệm vụmừng đón, sàng lọc máu.

12. Các khoản ngân sách hợp lý cùng hợppháp không giống phục vụ mang đến công tác làm việc đón nhận, chọn lọc, cấp dưỡng, tàng trữ với phân phối ngày tiết, chế phđộ ẩm tiết.

Điều 5. Tổ chứcthực hiện

1. Thủ trưởng đơn vị chức năng căn cứ vào quy địnhtại Thông bốn này với thực trạng thực tiễn của đơn vị chức năng nhằm chế tạo, ban hành nút giáví dụ của từng đơn vị máu toàn phần và chế phẩm tiết đạt tiêu chuẩn, mức giá vậngửi tiết tự đơn vị hỗ trợ huyết mang lại đơn vị chức năng sử dụng và những xét nghiệm quy địnhtrên các điểm b, c Khoản 10 Điều 3 Thông tư này theo ngulặng tắc:

a) Không thừa quá mức chi phí về tối đa quyđịnh trên Điều 3 Thông tứ này so với ngôi trường phù hợp thanh hao toán thù từ bỏ nguồn ngân sáchđơn vị nước, nguồn thu từ bỏ dịch vụ xét nghiệm căn bệnh, trị dịch theo nguyên tắc của các cơ sởy tế công lập, mối cung cấp Quỹ bảo đảm y tế.

b) Bảo đảm bù đắp ngân sách thực tiễn hợplý, tất cả tích điểm và cân xứng với tình hình Thị trường đối vớingôi trường phù hợp thanh khô toán trường đoản cú những nguồn ko luật pháp tại Điểm a Khoản này.

2. Trường phù hợp đại lý cung ứng máu thựchiện câu hỏi chuyển vận máu đến đơn vị thực hiện với những xét nghiệm khí cụ trên cácđiểm b, c Khoản 10 Điều 3 Thông tứ này thì được cộng giá di chuyển máu cùng giáxét nghiệm vào giá chỉ của mỗi đơn vị chức năng ngày tiết và chế phđộ ẩm tiết nhằm thanh hao toán với cơ quanBảo hiểm y tế hoặc thu của fan căn bệnh theo phép tắc tuy vậy vẫn buộc phải bảo đảmlý lẽ cách thức tại Khoản 1 Điều này.

Trong trường phù hợp đặc biệt quan trọng những 1-1 vịáp dụng máu tự đi đem máu, chế phẩm tiết nhằm Ship hàng kịp thời công tác truyền máuthì được Cơ quan tiền Bảo hiểm xóm hội tkhô cứng toán ngân sách đi lại ngày tiết, chế phẩmngày tiết với tầm tối đa không vượt 17.000 đồng/ 01 đơn vị chức năng tiết hoặc chế phẩm tiết. Phầnchênh lệch thân ngân sách bởi vì đơn vị chức năng trường đoản cú đi mang máu với nút doCơ quan lại Bảo hiểm thôn hội tkhô hanh toán thù (ví như có), đơn vị chức năng áp dụng ngân sách đầu tư hoạt độngliên tiếp nhằm đưa ra và quyết toán.

3. Các cơ sở y tế nên mlàm việc sổ theo dõitình trạng tiếp nhận, thực hiện kinh phí đầu tư đón nhận, chọn lựa, điều chế, lưu trữ, vậngửi và sử dụng ngày tiết, chế phđộ ẩm ngày tiết và thực hiện kê knhị giá chỉ, niêm yết giá chỉ theođiều khoản của luật pháp.

4. Công tác lập dự toán thù, chấp hành dựtoán và quyết tân oán kinh phí đầu tư thực hiện theo phương pháp hiện tại hành của Luật Ngânsách Nhà nước, Luật Kế tân oán và những văn uống bản trả lời hiện tại hành.

Điều 6. Điều khoảntđắm say chiếu

Trường hòa hợp các văn uống bản được dẫn chiếu vào văn phiên bản này bị thay thế sửa chữa hoặc sửa đổi, bổ sung cập nhật thì thực hiệntheo văn bản thay thế sửa chữa hoặc văn uống bản đã có được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật.

Điều 7. Điều khoảnthi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thi hànhtừ thời điểm ngày 01 tháng 6 năm 2017.

2. Thông tư số 33/2014/TT-BYT ngày 27mon 10 năm năm trước của Bộ Y tế chính sách giá về tối đa với chi phí Giao hàng mang đến việckhẳng định giá bán một đơn vị chức năng huyết toàn phần và chế phđộ ẩm ngày tiết đạt tiêu chuẩn hết hiệu lựcTính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực thực thi.

Trong quy trình tiến hành nếu có vướngmắc kiến nghị phản chiếu kịp lúc về Bộ Y tế để sửa thay đổi và bổ sung cập nhật mang đến tương xứng./.

Nơi nhận: - Văn phòng nhà nước (Vụ KGVX, Phòng Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ); - Sở Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Các Bộ, cơ quan ngang Sở, ban ngành thuộc CP; - Kiểm tân oán Nhà nước; - Cơ quan liêu TW của các đoàn thể; - UBND các tỉnh giấc, TP trực trực thuộc TW; - Ban chỉ huy Quốc gia chuyên chở hiến máu tình nguyện; Ban chỉ đạo vận tải hiến ngày tiết tự nguyện những tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - Sở Y tế những thức giấc, đô thị trực nằm trong TW; - Các đơn vị trực ở trong Bộ Y tế; - Y tế những ngành; - Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Vnạp năng lượng chống Sở, Tkhô cứng tra Bộ; - Cổng biết tin năng lượng điện tử Sở Y tế; - Lưu: VT, KH-TC, PC(02b).