CHO 20 GAM HỖN HỢP 3 AMIN

*

Bạn đang xem: Cho 20 Gam Hỗn Hợp 3 Amin


Cho đôi mươi gam tất cả hổn hợp bao gồm 3 amin no, đối kháng chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau (được trộn theo tỉ lệ thành phần mol 1:10:5 với thứ từ phân tử khối tăng dần) tính năng hoàn toản với hỗn hợp HCl, thu được 31,68 gam các thành phần hỗn hợp muối. Công thức phân tử của 3 amin là


*
Khóa học ăn uống chắc hẳn điểm 7 tất cả những môn cho teen mất gốc 2k3. Đăng ký kết ngay!

*
Hỏi bài bác tập, thầy cô arch-art-bg.com vấn đáp miễn phí!

*
Thi online bên trên phầm mềm VietJachồng. Tải ngay!


Đáp án D

BTKL: mHCl=m muối hạt – m amin = 31,68-đôi mươi = 11,68 g => nHCl=0,32 mol=n amin

X: CnH2n+3N: 0,02

Y: Cn+1H2n+5N: 0,2

Z: Cn+2H2n+7N: 0,1

=> 0,02.MX+0,2.(MX+14)+0,1(MX+28)=20=>MX=45 (C2H7N)

Vậy 3 amin là: C2H7N, C3H9N, C4H11N


Tổng ôn ML 3. Bí quyết giải pháp xử lý bài bác toán thù chứa tham số - Phần 1 - Khóa TỔNG ÔN môn TOÁN - Luyện thi THPT QG - Thầy Nguyễn Quý Huy


Dạng 2: Công thức bao quát và bội nghịch ứng đốt cháy - lấy một ví dụ 2, 3 - Luyện thi trung học phổ thông QG môn Hóa - Thầy Lê Đăng Khương thơm


Xem thêm: “ Đội Hình Trong Mơ Của Bóng Đá Thế Giới, 'Đội Hình Quả Bóng Vàng Trong Mơ'

Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin cùng axit axetic công dụng đầy đủ cùng với hỗn hợp KOH, nhận được dung dịch X đựng 32,4 gam muối bột. Cho X tính năng với dung dịch HCl dư chiếm được hỗn hợp chứa m gam muối. Giá trị của m là:


Cho một lượng α –aminoaxit X vào cốc đựng 100 ml dung dịch HCl 2M. Dung dịch sau bội phản ứng tính năng vừa đủ cùng với 0,45 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được 46,45 gam muối bột khan. Tên điện thoại tư vấn của X là


Chất A là 1 α-aminoaxit mạch cacbon không phân nhánh. Cho 0,1 mol A vào dung dịch chứa 0,25 mol HCl dư, thu được hỗn hợp B. Để làm phản ứng hết cùng với dung dịch B đề xuất hoàn toản 300ml hỗn hợp NaOH 1,5M làm cho nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp D. Nếu cô cạn dung dịch D, thì thu được 33,725 gam chất rắn khan. Tên A là


Tdiệt phân trọn vẹn 1 peptit X mạch hlàm việc chỉ thu được glyxin. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X chiếm được 15,12g nước, số nguyên tử oxi gồm trong 1 phân tử chất X là :


Đốt cháy trọn vẹn một amin X, bởi lượng không gian vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O với 69,44 lkhông nhiều khí N2( đktc). Giả thiết không gian chỉ gồm N2 và O2, trong các số ấy oxi chỉ chiếm 20% thể tích không khí. Số đồng phân kết cấu của X là


*