CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SÀI GÒN

Lưu ý : Đăng ký tài khoản các bạn sẽ chỉ cần member cá nhân. Để upgrade hội viên, sung sướng liên hệ cùng với chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Dệt May Sài Gòn

*

*

*
*
7873

CÔNG TY CPhường. DỆT MAY SÀI GÒN

*

Xem thêm: Có Nên Tỉa Lông Vùng Kín Nữ Có Nên Cạo Lông Ở Vùng Kín Không?

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên vốn chủ tải

Chỉ trong hai năm, Bất rượu cồn sản Phát Đạt chấm dứt nhiệm vụ nộp gần 1.000 tỷ đồng chi phí Thuế đến Chi tiêu Nhà nước


*

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietphái nam Report JSC)