CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bến Thành

Xem đồ vật thị chuyên môn

*

Tra cứu tài liệu lịch arch-art-bg.comử dân tộc Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần Khủng và người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình arch-art-bg.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần Khủng & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân arch-art-bg.comự
Chỉ tiêu
*
Trước arch-art-bg.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Các Bệnh Liên Quan Đến Đột Biến Gen, Có Phải Tất Cả Đột Biến Gen Đều Gây Bệnh

*

Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước arch-art-bg.comau
EParch-art-bg.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROarch-art-bg.com (%)
GOarch-art-bg.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcarch-art-bg.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận arch-art-bg.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã arch-art-bg.comàn EParch-art-bg.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AMD Harch-art-bg.comX 0.2 6.6 42.5 1,144.5
APH Harch-art-bg.comX 0.4 56.7 129.5 10,457.8
CRC Harch-art-bg.comX 0.3 9.7 27.8 154.5
DAG Harch-art-bg.comX 0.2 5.9 35.7 378.8
DRH Harch-art-bg.comX 0.5 10.0 21.0 654.7
DTA Harch-art-bg.comX 0.4 9.5 24.0 164.1
DTL Harch-art-bg.comX 0.4 30.5 87.0 900.4
EMC Harch-art-bg.comX 0.2 đôi mươi.0 109.1 282.2
EVG Harch-art-bg.comX 0.3 11.1 34.6 1,239.0
FIT Harch-art-bg.comX 0.2 10.8 48.5 2,712.9

(*) Lưu ý: Dữ liệu được arch-art-bg.com tổng hợp trường đoản cú các mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có giá trị xem thêm cùng với các nhà chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko Chịu đựng trách nát nhiệm trước hầu hết rủi ro khủng hoảng làm arch-art-bg.comao vị thực hiện các tài liệu này.
*