Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chu Du Hai Bốn

Lưu ý : Đăng cam kết tài khoản bạn sẽ chỉ là member cá thể. Để tăng cấp hội viên, vui tươi tương tác với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chu Du Hai Bốn

*

*

*
*
2408

CÔNG TY CPhường DỊCH VỤ CHU DU HAI BỐN

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Bài Văn Nói Về Môi Trường - Nghị Luận Về Ô Nhiễm Môi Trường (18 Mẫu)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận bên trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên vốn chủ cài đặt

Phát Đạt liên tiếp phía trong Top nhà chi tiêu bất động sản uy tín và phát triển xuất dung nhan tuyệt nhất Việt Nam


sắt Credit góp mặt vào Fast 500 & Top 2 doanh nghiệp lớn mạnh nhanh hao duy nhất ngành các dịch vụ tài bao gồm 2021


Tên Doanh nghiệp: công ty chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá chỉ VN (Vietphái nam Report JSC)

Người chịu đựng trách nhiệm quản ngại lí nội dung: Vũ Đăng Vinh