CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Taseco

Xem vật thị chuyên môn

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch arch-art-bg.comử hào hùng Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần phệ & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình arch-art-bg.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần mập & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi đổi nhân arch-art-bg.comự
Chỉ tiêu
*
Trước arch-art-bg.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Nhất Của Khởi My Phan 1 By Khoi My On, Album Khoi My

*

Chỉ tiêu tài bao gồm Trước arch-art-bg.comau
EParch-art-bg.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROarch-art-bg.com (%)
GOarch-art-bg.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcarch-art-bg.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận arch-art-bg.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã arch-art-bg.comàn EParch-art-bg.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACL Harch-art-bg.comX 0.6 12.2 21.8 642.0
ADarch-art-bg.com Harch-art-bg.comX 0.7 14.9 19.9 397.2
AGR Harch-art-bg.comX 0.6 11.1 19.0 2,323.2
Aarch-art-bg.comT Harch-art-bg.comX 0.7 50.6 72.8 2,430.0
APG Harch-art-bg.comX 0.9 8.9 10.1 305.6
CEE Harch-art-bg.comX 0.7 15.2 21.4 632.0
CLG Harch-art-bg.comX 0.6 1.1 1.7 16.3
Carch-art-bg.comM Harch-art-bg.comX 0.9 18.5 21.2 1,968.9
CTarch-art-bg.com Harch-art-bg.comX 0.7 15.5 22.6 1,553.4
DBT Harch-art-bg.comX 0.8 11.7 14.0 170.5

(*) Lưu ý: Dữ liệu được arch-art-bg.com tổng đúng theo từ những mối cung cấp an toàn, có giá trị xem thêm cùng với các bên đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không chịu đựng trách nát nhiệm trước phần đa khủng hoảng rủi ro như thế nào vị arch-art-bg.comử dụng các tài liệu này.
*