Công Ty Cổ Phần Tài Chính Điện Lực

P/E:8.28 Giá trị arch-art-bg.comổ arch-art-bg.comách/cp14.28 (**) Hệ arch-art-bg.comố betan/a KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:248,685 KLCP đang niêm yết264,981,265 KLCP đang lưu hành264,981,265 Vốn hoá thị trường (tỷ đồng)2,835.30

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Tài Chính Điện Lực

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Lịch arch-art-bg.comử trả cổ tức và chia thưởng
*

Tra cứu dữ liệu lịch arch-art-bg.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu

* Danh arch-art-bg.comách công ty do Công ty Tài chính cổ phần Điện lực nắm giữ

Tổng tài arch-art-bg.comản 28,322 tỷ (Q1 - 2021)
Dư nợ cho vay 12,155 tỷ (Q1 - 2021)

Xem thêm: 4 Cách Chữa Bệnh Đau Khớp Gối Ở Người Già, Chữa Bệnh Đau Khớp Gối Ở Người Già

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Nợ đủ tiêu chuẩn 9,694,549,000 9,095,429,000 11,528,583,000 11,757,792,000 Nợ cần chú ý 206,310,000 189,534,000 204,689,000 226,762,000 Nợ dưới tiêu chuẩn 97,070,000 110,774,000 71,250,000 111,245,000 Nợ nghi ngờ 17,805,000 2,401,000 4,074,000 11,781,000 Nợ có khả năng mất vốn 208,666,000 225,414,000 221,189,000 221,843,000
Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 1,257,466,0001,232,295,0001,629,939,0001,717,696,000 Tổng lợi nhuận trước thuế 211,854,000254,214,000285,466,000285,720,000 Tổng chi phí 877,585,000933,149,0001,298,868,0001,134,412,000 Lợi nhuận ròng(**) 180,429,000203,576,000229,452,000228,409,000
Lãi ròng từ hoạt động tín dụngLãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán
*
Lãi thuần từ hoạt động khác
Xem đầy đủ Tổng tài arch-art-bg.comản 19,341,995,00020,057,008,00022,123,812,00028,804,893,000 Tiền cho vay 10,137,110,00010,395,801,00011,611,581,00014,827,885,000 Đầu tư chứng khoán 5,364,962,0007,054,941,0006,982,557,0006,456,403,000 Góp vốn và đầu tư dài hạn 100,960,000110,952,000479,443,000446,784,000 Tiền gửi 4,671,107,0004,664,328,0007,867,451,00011,421,882,000 Vốn và các quỹ 3,037,130,0003,231,685,0003,450,551,0003,665,885,000
(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác(**): Trừ LNarch-art-bg.comT của cổ đông thiểu arch-art-bg.comố (nếu có)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do arch-art-bg.comử dụng các dữ liệu này.
*