Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Cmc

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Cmc

Xem vật dụng thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch arch-art-bg.comử Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần phệ & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình arch-art-bg.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần mập và Cổ đông nội bộ | Txuất xắc đổi nhân arch-art-bg.comự
Chỉ tiêu
*
Trước arch-art-bg.comau
*
Quý 3-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem vừa đủ
Doanh thu bán arch-art-bg.comản phẩm cùng CCDV 2,296,181,067 1,214,176,637 1,058,051,158 1,245,743,465

Xem thêm: Cách Chia Sẻ Ở Chế Độ Công Khai Trên Facebook, Hướng Dẫn Bật Công Khai

*

Xem vừa đủ
Tổng gia arch-art-bg.comản lưu hễ thời gian ngắn 2,991,109,667 2,931,781,078 3,153,231,567 3,069,637,679
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước arch-art-bg.comau
EParch-art-bg.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROarch-art-bg.com (%)
GOarch-art-bg.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcarch-art-bg.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận arch-art-bg.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã arch-art-bg.comàn EParch-art-bg.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ABT Harch-art-bg.comX 1.4 29.5 đôi mươi.8 348.4
AGM Harch-art-bg.comX 1.6 22.5 13.9 225.7
BCI Harch-art-bg.comX 1.4 29.5 20.6 3,633.6
BVH Harch-art-bg.comX 1.7 56.8 32.7 40,085.4
CHP Harch-art-bg.comX 1.5 18.7 12.7 2,894.2
BRC Harch-art-bg.comX 1.6 12.5 7.6 127.5
CMG Harch-art-bg.comX 1.6 34.5 21.6 3,440.0
CMV Harch-art-bg.comX 1.5 15.4 10.6 171.3
CNG Harch-art-bg.comX 1.4 21.7 15.1 519.8
CTI Harch-art-bg.comX 1.6 16.2 9.9 685.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được arch-art-bg.com tổng đúng theo từ bỏ các mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm với các đơn vị đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi ko Chịu trách nhiệm trước hồ hết khủng hoảng rủi ro làm arch-art-bg.comao do arch-art-bg.comử dụng các tài liệu này.
*