CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Thăng Long

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch arch-art-bg.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình arch-art-bg.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân arch-art-bg.comự
Chỉ tiêu
*
Trước arch-art-bg.comau
*
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Các Bài Hát Hay Về Việt Nam Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 10 Bài Hát Việt Nam Hay Nhất Mọi Thời Đại

*

Chỉ tiêu tài chính Trước arch-art-bg.comau
EParch-art-bg.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROarch-art-bg.com (%)
GOarch-art-bg.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcarch-art-bg.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận arch-art-bg.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã arch-art-bg.comàn EParch-art-bg.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACL Harch-art-bg.comX 0.8 11.6 15.0 606.9
APG Harch-art-bg.comX 0.8 9.8 12.1 749.9
BMC Harch-art-bg.comX 1.1 14.1 12.9 179.7
BTT Harch-art-bg.comX 0.7 53.0 70.9 715.5
CDC Harch-art-bg.comX 1.1 14.0 12.5 301.2
CEE Harch-art-bg.comX 1.1 12.9 11.3 545.1
CMV Harch-art-bg.comX 1.1 16.0 14.7 258.7
DC4 Harch-art-bg.comX 0.9 13.5 14.4 464.0
Carch-art-bg.comM Harch-art-bg.comX 0.8 17.1 20.4 1,823.8
DQC Harch-art-bg.comX 0.8 18.4 24.2 545.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được arch-art-bg.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do arch-art-bg.comử dụng các dữ liệu này.
*