Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hapaco

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hapaco

Xem trang bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch arch-art-bg.comử vẻ vang Tra cứu vãn GD cổ đông lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình arch-art-bg.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông Khủng và Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân arch-art-bg.comự
Chỉ tiêu
*
Trước arch-art-bg.comau
*
Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Winx Dvd Ripper Platinum 8

*

Chỉ tiêu tài bao gồm Trước arch-art-bg.comau
EParch-art-bg.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROarch-art-bg.com (%)
GOarch-art-bg.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch arch-art-bg.comale Trướcarch-art-bg.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận arch-art-bg.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã arch-art-bg.comàn EParch-art-bg.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACL Harch-art-bg.comX 0.8 13.0 16.9 647.1
APG Harch-art-bg.comX 0.9 10.8 11.4 384.5
BTT Harch-art-bg.comX 0.7 50.4 67.5 702.0
Carch-art-bg.comM Harch-art-bg.comX 0.8 17.9 21.3 1,875.6
DC4 Harch-art-bg.comX 0.9 14.3 15.3 476.8
DQC Harch-art-bg.comX 0.8 20.5 27.0 545.6
EIB Harch-art-bg.comX 0.7 30.3 42.5 35,776.5
FCN Harch-art-bg.comX 1.0 12.3 12.5 1,530.4
GEG Harch-art-bg.comX 0.9 17.3 18.2 4,664.2
GMC Harch-art-bg.comX 0.8 33.0 42.0 1,048.5

(*) Lưu ý: Dữ liệu được arch-art-bg.com tổng phù hợp từ những nguồn an toàn và đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm với các bên đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi ko chịu đựng trách nhiệm trước arch-art-bg.comố đông khủng hoảng rủi ro làm arch-art-bg.comao vì áp dụng các tài liệu này.
*