Công Ty Cp Đầu Tư Xây Lắp Miền Nam

Lưu ý : Đăng cam kết thông tin tài khoản bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui vẻ liên hệ với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Cp Đầu Tư Xây Lắp Miền Nam

*

*

*
*
5682

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP MIỀN NAM

Giới thiệu


Xem thêm: Bảng Số Đo May Quần Áo Trẻ Em Chi Tiết Nhất, Bảng Số Đo Tương Đối Của Các Bé

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận bên trên vốn nhà mua
*

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá chỉ đất nước hình chữ S (Vietnam Report JSC)

Người Chịu đựng trách nhiệm quản lí lí nội dung: Vũ Đăng Vinh