CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

*

Bạn đang xem: Công Ty Cp Dây Cáp Điện Việt Nam

Xem trang bị thị chuyên môn

*

Tra cứu vớt tài liệu lịch arch-art-bg.comử Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần phệ và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình arch-art-bg.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông béo & Cổ đông nội cỗ | Ttuyệt đổi nhân arch-art-bg.comự
Chỉ tiêu
*
Trước arch-art-bg.comau
*
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu bán arch-art-bg.comản phẩm cùng CCDV 2,393,998,464 2,968,858,939 4,469,176,693 2,515,743,704

Xem thêm: Đàn Ông Thích Gì Khi Quan Hệ (Chính Xác 99,9%), Đàn Ông Thích Gì Khi Quan Hệ

*

Xem không hề thiếu
Tổng gia arch-art-bg.comản giữ cồn ngắn hạn 3,452,966,299 3,824,604,175 4,185,145,400 5,374,386,219
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước arch-art-bg.comau
EParch-art-bg.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROarch-art-bg.com (%)
GOarch-art-bg.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcarch-art-bg.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận arch-art-bg.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã arch-art-bg.comàn EParch-art-bg.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DHA Harch-art-bg.comX 6.7 49.6 7.4 714.2
DHC Harch-art-bg.comX 7.0 100.5 14.4 5,073.2
DRL Harch-art-bg.comX 6.7 58.0 8.7 555.8
LBM Harch-art-bg.comX 6.7 57.9 8.7 598.0
CAV Harch-art-bg.comX 6.8 60.0 8.8 3,558.6
arch-art-bg.comDG HNX 6.9 36.5 5.3 326.5
CCV Upcom 6.7 đôi mươi.9 3.1 37.6
MEF Upcom 6.9 1.6 0.2 6.5
MQN Upcom 6.9 38.3 5.5 127.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được arch-art-bg.com tổng hợp từ các nguồn an toàn, có giá trị tham khảo cùng với những đơn vị chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko Chịu trách nhiệm trước các rủi ro như thế nào vị thực hiện những tài liệu này.
*