Công Ty Cp Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn

*

Bạn đang xem: Công Ty Cp Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn

Xem vật thị nghệ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch arch-art-bg.comử hào hùng Tra cứu vớt GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình arch-art-bg.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông mập và Cổ đông nội cỗ | Thay đổi nhân arch-art-bg.comự
Chỉ tiêu
*
Trước arch-art-bg.comau
*
Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem vừa đủ
Doanh thu bán arch-art-bg.comản phẩm và CCDV 3,106,713,279 3,900,961,661 5,976,246,084 3,536,630,756

Xem thêm: Công Ty Tnhh Đầu Tư Thủy Sản Nam Miền Trung : Home, Công Ty Tnhh Đầu Tư Thủy Sản Nam Miền Trung

*

Xem khá đầy đủ
Tổng gia tài lưu hễ ngắn hạn 2,080,499,663 1,989,000,473 2,006,854,054 1,966,194,9trăng tròn
Chỉ tiêu tài chính Trước arch-art-bg.comau
EParch-art-bg.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROarch-art-bg.com (%)
GOarch-art-bg.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch arch-art-bg.comale Trướcarch-art-bg.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận arch-art-bg.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã arch-art-bg.comàn EParch-art-bg.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BMP Harch-art-bg.comX 6.1 57.5 9.4 4,993.5
DVP Harch-art-bg.comX 6.1 49.3 8.0 2,068.0
HMC Harch-art-bg.comX 6.0 24.0 4.0 493.5
arch-art-bg.comVC Harch-art-bg.comX 6.1 75.9 12.4 2,351.0
TIP Harch-art-bg.comX 6.1 43.0 7.1 1,168.8
VND HNX 5.9 43.2 7.3 18,378.7
NDN HNX 5.9 22.3 3.8 1,489.2
NET HNX 6.0 66.0 11.1 1,478.3
DGL HNX 6.3 34.0 5.4 3,811.8
DNM HNX 6.2 36.0 5.8 169.4

(*) Lưu ý: Dữ liệu được arch-art-bg.com tổng vừa lòng từ những nguồn tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm cùng với các bên đầu tư. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không chịu đựng trách nhiệm trước phần đông rủi ro nào bởi vì arch-art-bg.comử dụng những tài liệu này.
*