Công Ty Thí Nghiệm Điện Điện Lực Hà Nội

*

*
*
*
*
*
*

 

*

*

 


GIỚI THIỆU

Tên giao dịch tiếng Anh: Northern Electrical Testing one member Company Limited

Tên viết tắt: arch-art-bg.comETC

Trụ sở chính:  465 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng - Q. Long Biên, Hà Nội

arch-art-bg.com.com.vn

Lịch sử phát triển 

Tháng 5 năm 1971

Trung tâm thí nghiệm điện được thành lập theo quyết định số 136 QĐ/CN-QLKT/1 của Bộ Điện và Than do Bộ Trưởng Nguyễn Hữu Mai ký ngày 11 tháng 05 năm 1971, là đơn vị trực thuộc Công ty điện lực miền Bắc (Nay là Tổng Công ty điện lực miền Bắc).

Bạn đang xem: Công Ty Thí Nghiệm Điện Điện Lực Hà Nội

Tháng 4 năm 2010

Tháng 6 năm 2011

Tháng 7 năm 2014 

Những thành tích đã được Nhà nước khen thưởng

- Năm 1980:  Huân chương lao động hạng ba.

- Năm 1984:  Huân chương lao động hạng nhì.

- Năm 1986:  Huân chương lao động hạng nhì.

- Năm 2001:  Huân chương lao động hạng nhất.

Xem thêm: 2 Cách Đổi Mật Khẩu Đường Truyền Viettel Xin Lại Mật Khẩu Wan

- Năm 2007:  Huân chương độc lập hạng ba.

- Năm 2011:  Huân chương độc lập hạng nhì.

- Năm 2016:  Huân chương lao động hạng nhất.

Bằng khen, giấy khen  của Thủ tướng và các ban ngành Trung ương và địa phương

- Năm 2010: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La;

- Năm 2012: Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Bằng khen của Bộ Công thương;

- Năm 2013: Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La; Giấy khen của EVNarch-art-bg.com, 

- Năm 2014: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ , Bằng khen của Bộ Công thương;

- Năm 2015: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ                                                             

Những danh hiệu thi đua của ban ngành Trung ương và Địa phương khen thưởng

- Năm 2010: Cờ thi đua EVN;

- Năm 2011: Cờ thi đua của EVNarch-art-bg.com - Tập thể lao động xuất sắc,;

- Năm 2012: Cờ thi đua của EVNarch-art-bg.com - Tập thể lao động xuất sắc;

- Năm 2013: Tập thể lao động xuất sắc;

- Năm 2014: Tập thể lao động xuất sắc, Giải nhất công tác ATVS lao động, giải ba hoàn thành toàn diện các mặt;

- Năm 2015: Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của EVNarch-art-bg.com, Cờ thi đua EVN, Cờ thi đua của Bộ Công thương.