Công Ty Thí Nghiệm Điện Điện Lực Hà Nội

*

*
*
*
*
*
*

 

*

*

 


GIỚI THIỆU

Tên giao dịch thanh toán tiếng Anh: Northern Electrical Testing one thành viên Company Limited

Tên viết tắt: arch-art-bg.comETC

Trụ snghỉ ngơi chính:  465 Nguyễn Văn Linc, Phường Phúc Đồng - Q. Long Biên, Hà Nội

arch-art-bg.com.com.vn

Lịch sử phân phát triển 

Tháng 5 năm 1971

Trung trọng điểm thử nghiệm năng lượng điện được ra đời theo đưa ra quyết định số 136 QĐ/CN-QLKT/1 của Bộ Điện và Than do Bộ Trưởng Nguyễn Hữu Mai cam kết ngày 11 mon 05 năm 1971, là đơn vị trực thuộc shop năng lượng điện lực miền Bắc (Nay là Tổng shop điện lực miền Bắc).

Bạn đang xem: Công Ty Thí Nghiệm Điện Điện Lực Hà Nội

Tháng 4 năm 2010

Tháng 6 năm 2011

Tháng 7 năm 2014 

Những các kết quả đã làm được Nhà nước khen thưởng

- Năm 1980:  Huân cmùi hương lao cồn hạng tía.

- Năm 1984:  Huân chương lao cồn hạng nhì.

- Năm 1986:  Huân chương thơm lao đụng hạng hai.

- Năm 2001:  Huân cmùi hương lao động hạng tuyệt nhất.

Xem thêm: 2 Cách Đổi Mật Khẩu Đường Truyền Viettel Xin Lại Mật Khẩu Wan

- Năm 2007:  Huân chương hòa bình hạng cha.

- Năm 2011:  Huân chương thơm hòa bình hạng nhị.

- Năm 2016:  Huân cmùi hương lao cồn hạng nhất.

Bằng khen, giấy khen  của Thủ tướng mạo và những cơ sở Trung ương với địa phương

- Năm 2010: Bằng khen của Thủ tướng mạo cơ quan chính phủ và Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La;

- Năm 2012: Bằng khen của Tổng liên đoàn lao đụng Việt Nam với Bằng khen của Sở Công thương;

- Năm 2013: Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Sơn La; Giấy khen của EVNarch-art-bg.com, 

- Năm 2014: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ , Bằng khen của Bộ Công thương;

- Năm 2015: Bằng khen của Thủ tướng mạo Chính phủ                                                             

Những danh hiệu thi đua của ban ngành Trung ương cùng Địa phương thơm khen thưởng

- Năm 2010: Cờ thi đua EVN;

- Năm 2011: Cờ thi đua của EVNarch-art-bg.com - Tập thể lao động xuất dung nhan,;

- Năm 2012: Cờ thi đua của EVNarch-art-bg.com - Tập thể lao đụng xuất sắc;

- Năm 2013: Tập thể lao rượu cồn xuất sắc;

- Năm 2014: Tập thể lao đụng xuất sắc đẹp, Giải tốt nhất công tác làm việc ATVS lao cồn, giải cha xong toàn diện những mặt;

- Năm 2015: Tập thể lao hễ xuất nhan sắc, Cờ thi đua của EVNarch-art-bg.com, Cờ thi đua EVN, Cờ thi đua của Sở Công tmùi hương.