CÔNG TY TNHH NHÔM VĨNH HƯNG VIỆT NAM

*

*
Quy mô công ty: Từ 1000 - 3000 nhân viên

*

Bạn đang xem: Công Ty Tnhh Nhôm Vĩnh Hưng Việt Nam

Mô tả công ty


*
Toàn thời gian cố định
*
Cao đẳng trở lên
*
Không yêu cầu
*
Hành chính - Văn phòng

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tùy Biến Giao Diện Android Sau Khi Root Thiết Bị Android (Phần 1)

*
Hồ Chí Minh
- Trực tiếp tuyển dụng, phỏng vấn nhân sự các vị trí quan trọng. - Kết hợp với phòng kế toán chấm công, làm bảo hiểm bảo hiểm cho cán bộ nhân viên tại công ty.- Soạn thảo các quyết định khen thưởng, phạt...trong nội bộ tập đoàn. Làm thủ tục tiếp nhận nhân viên mới- Soạn thảo công văn gửi đối tác, sở ban ngành theo yêu cần của Giám đốc, lưu trữ hồ sơ, công văn đi đến ngăn nắp khoa học...- Trình Sếp những quyết định, công văn, hồ sơ cho các phòng ban để giải quyết công việc hiệu quả. - Theo dõi quản lý các hồ sơ, văn phòng phẩm của công ty.
- Nhận các cuộc điện thoại gọi đến công ty và chuyển tới người được gọi.- Chào đón các khách đến liên hệ tại công ty và thu xếp thời gian chờ đợi hợp lý sau khi đã thông báo cho người có liên quan.- Lập sổ kê các cuộc gọi đến của khách hàng- Giao nhận và quản lý toàn bộ thư từ đi và đến của công ty..
1. Thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp...2. Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa như: Hợp đồng mua bán, bộ chứng từ vận chuyển, bộ chứng từ xuất nhập khẩu, các thủ tục thanh toán, các thủ tục giao nhận hàng hóa3. Kết hợp cùng với kế toán, thực hiện các hoạt động mở L/C, làm các bảo lãnh ngân hàng.4. Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa.5. Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.
- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán– Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình– Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng/quý/năm– Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như cơ quan Thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Hải quan… và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp…– Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban lãnh đạo, ban kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm– Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định, …– Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị– Phê duyệt các bảng tính lương do kế toán tổng hợp lập– Phê duyệt các báo cáo xử lý chênh lệch hàng tồn kho– Phê duyệt các báo cáo thuế trước khi gửi cơ quan thuế– Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán