Hướng Dẫn Thay Đổi Nơi Khám Chữa Bệnh Ban Đầu

Bài HN8: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ HN8 - Cấp thẻ BHYT do hết hạn, thay đổi nơi KCB ban đầu, tham gia BHYT liên tục


Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 8 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Thay Đổi Nơi Khám Chữa Bệnh Ban Đầu

Để thực hiện kê khai và nộp hồ sơ “HN8 - Cấp thẻ BHYT do hết hạn, thay đổi nơi KCB ban đầu, tham gia BHYT liên tục”, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

*

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấmTạo Hồ sơ mới(2).

*

Bước 4: Cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới” hiển thị, nhập Tên Hồ sơ (3) và chọn loại hồ sơ “HN8 - Cấp thẻ BHYT do hết hạn, thay đổi nơi KCB ban đầu, tham gia BHYT liên tục” (4), sau đó bấm nútTạo mới(5).

*

Hệ thống sẽ tự động tạo tờ khai “CVGH BHYT - Công văn đề nghị cấp thẻ BHYT (Mẫu 01)”.

Bước 5: Kê khai tờ khai “CVGH BHYT - Công văn đề nghị cấp thẻ BHYT (Mẫu 01)”.

Bước 5.1: Trên cửa sổ “TạoHồ sơ mới”, bấm nút Kê khai
*
(6) tại dòng tương ứng tờ khai CVGH BHYT.

*

Bước 5.2: Nhập Tổng số lao động đang quản lý, Giá trị sử dụng thẻ BHYT, Người lập biểu và Thủ trưởng đơn vị(7). Nếu có lao động thuộc nhóm: Lao động nghỉ ốm dài ngày, Lao động đề nghị không cấp thẻ BHYT hoặc Điều chỉnh Nơi khám chữa bệnh ban đầu, bạn phải thêm mới lao động vào tờ khai bằng cáchbấm nútThêm lao động(8).

Bước 5.3: Nhập Họ tên và Số sổ BHXH (9) của lao động cần kê khai. Sau đó tiếp tục nhập Thông tin đề nghị cấp thẻ BHYT (10) của lao động này

Ghi chú:Nếu chọn loại Điều chỉnh Nơi khám chữa bệnh ban đầu thì bạn phải kê khai thêm Thông tin lao động.

Bước 5.4: Bấm Ghi lại và đóng (11) để hoàn thành việc kê khai thông tin cho lao động.

Lưu ý: Nếu có nhiều lao động cần kê khai, bạn có thể bấm nútGhi lại và thêm tiếpđể tiếp tục nhập thông tin cho lao động khác.

Bước 5.5: Sau khi kê khai xong hết các lao động cho tờ khai CVGH BHYT, bấm nútGhi lại(12) để đóng cửa sổ “Công văn đề nghị cấp thẻ BHYT (Mẫu 01)”.

*

Lưu ý: Trường hợp đơn vị có lao động tham gia BHYT liên tục (không dưới 60 tháng) và không bị gián đoạn thì phải bổ sungtờ khai "BHYT LIENTUC - Danh sách lao động tham gia BHYT liên tục (Mẫu 03)".

Xem thêm: Kết Quả Bóng Đá Việt Nam Ngày Hôm Nay, Bảng Xếp Hạng V

Bước 6: Kê khai tờ khai “BHYT LIENTUC - Danh sách lao động tham gia BHYT liên tục (Mẫu 03)”.

Bước 6.1: Trên cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới”, bấmThêm mới Tờ khai(13).

*

Bước 6.2: Tích chọn tờ khai "BHYT LIENTUC - Danh sách lao động tham gia BHYT liên tục (Mẫu 03)" (14), sau đó bấm Thêm(15).

*

Bước 6.3: Trên cửa sổ “TạoHồ sơ mới”, bấm nút Kê khai
*
(16) tại dòng tương ứng tờ khai BHYT LIENTUC.

*

Bước 6.4: Nhập Người lập biểu và Thủ trưởng đơn vị (17), sau đó bấmThêm lao động(18) để thêm mới lao động vào tờ khai.

*

Bước 6.5: Nhập Họ và tên và Số sổ BHXH (19) của lao động cần kê khai. Sau đó tiếp tục nhập Thông tin quá trình tham gia BHYT liên tục(20) của lao động này

Bước 6.6: Bấm Ghi lại và đóng (21) để hoàn thành việc kê khai thông tin cho lao động.

Lưu ý: Nếu có nhiều lao động cần kê khai, bạn có thể bấm nútGhi lại và thêm tiếpđể tiếp tục nhập thông tin cho lao động khác.

*

Bước 6.7: Sau khi kê khai xong hết các lao động cho tờ khai BHYT LIENTUC, bấm nútGhi lại(22) để đóng cửa sổ “Danh sách lao động tham gia BHYT liên tục (Mẫu 03)”.

*

Ghi chú:Bạn cũng có thể đính kèm các file liên quan vào hồ sơ bằng cách bấm nútUploadfile đính kèm(23),xem hướng dẫn tại đây

*

Bước 7: Sau khi hoàn thành kê khai tờ khai trong hồ sơ, bạn bấmKý và gửi(24) để gửi hồ sơ tới BHXH.

*

Bước 8: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số (25), sau đó bấmXác nhận(26).

*

Sau khi ký và gửi hồ sơ thành công, hệ thống đóng cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới” và hiển thị thông báo “Hồ sơ của Đơn vịđã được gửi thành công đến Cơ quan BHXH”.

Bước 9: BấmĐóng(27) để hoàn thành việc nộp hồ sơ “HN8 - Hồ sơ cấp thẻ BHYT năm 2017”.

*

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc kê khai và nộp hồ sơ “HN8 - Cấp thẻ BHYT do hết hạn, thay đổi nơi KCB ban đầu, tham gia BHYT liên tục” qua hệ thống Bkav IVAN. Bạn có thể xem tiếp các bài sau: