Lời Bài Hát Em Đi Chùa Hương

Hôm nay em đi chùa Hương Hoa cỏ còn mờ hơi sương Cùng thầy me em vấn đầu soi gương Khăn bé dại, đuôi con gà cao Em treo giải yếm đào Quần lãnh, áo the bắt đầu Tay em cố chiếc nón thúng quai thao Chân em di song guốc cao cao Đường trải qua bến Dục Moi fan ngắm nhìn em Thứa thùng em không nói Em bây giờ new tuổi mười lăm Em hãy còn bé xíu lắm (chứ) mấy anh ơi Đường đi qua Đồng Vọng Mọi tín đồ ngắm nhìn và thưởng thức em Thứa hẹn thùng em không nói Nam tế bào A Di Đà Nam tế bào A Di Đà

Bạn đang xem: Lời Bài Hát Em Đi Chùa Hương


Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tổng Hợp Kết Quả World Cup 2018, World Cup 2018

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.