LY THỦY TINH UỐNG CÀ PHÊ

*
LY CHẶT GÓC INDO 230ml MT92-8 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG) Giá: 5,700đ / Cái Đặt sản phẩm
*
LY CAFE 260ml UG393 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 105,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
LY SINH TỐ 420ml UG390 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 155,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
LY TRÀ ĐÁ 306ml UG389 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 145,000đ / Lố 12 Cái Đặt mặt hàng
*
LY CAFE VUÔNG 310ml UG363 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 122,000đ / Lố 12 Cái Đặt sản phẩm
*
LY TRÀ ĐÁ 225ml UG359 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 70,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
LY CAFE ĐÁY BẦU 280ml UG335 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 99,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
LY TRÀ ĐÁ 225ml UG328 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 70,000đ / Lố 12 Cái Đặt mặt hàng
*
TÁCH CAPHÊ 200ml UG324 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 125,000đ / Lố 12 Cái Đặt mặt hàng
*
TÁCH CAPHÊ 220ml UG310 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 125,000đ / Lố 12 Cái Đặt mặt hàng
*
LY SODA CENTRA HI BALL 300ml OCEAN THÁI LAN Giá: 191,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
LY SINH TỐ POCO GRAND 350ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 414,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
LY ALASKA SODA 355ml OCEAN (CHUYÊN LÀM LY TRÀ SỮA) Giá: 584,000đ / Lố 12 Cái Đặt mặt hàng
*
LY KEM ALASKA SUNDAE 225ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 373,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
LY KEM ALASKA 205ml OCEAN THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG QUÁN CAFE) Giá: 312,000đ / Lố 12 Cái Đặt mặt hàng
*
LY TRÀ ĐÁ CAO CẤP..

Bạn đang xem: Ly Thủy Tinh Uống Cà Phê

NEWYORK 205ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN ... Giá: 195,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
LY SINH TỐ PILSNER 315ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 219,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
LY SINH TỐ PILSNER 340ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 219,000đ / Lố 12 Cái Đặt mặt hàng
*
LY SINH TỐ PILSNER 300ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 191,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
LY LÙN SANMARINO 290ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG TRONG QUÁN CAFE) Giá: 223,000đ / Lố 12 Cái Đặt sản phẩm
*
LY SINH TỐ CUBA HURRICANE 450ml OCEAN THÁI LAN Giá: 702,000đ / Lố 12 Cái Đặt sản phẩm
*
LY QUAI SỌC TRUNG INDO 237ml MM3-9 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG) Giá: 7,000đ / Cái Đặt hàng
*
LY LÙN MỸ INDO 200ml MT12-7 (CHUYÊN IN LOGO LÀM QUÀ TẶNG) Giá: 5,900đ / Cái Đặt hàng
*
TÁCH CAPPUCCINO 0.28L DAISY LY'S MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN ...

Xem thêm: Iphone 6 Quên Mật Khẩu Icloud Iphone 6 Plus, Cách Khôi Phục Mật Khẩu Icloud Bị Quên Đơn Giản

Giá: Liên hệ Đặt mặt hàng
*
TÁCH CAPPUCCINO 0.22L DAISY LY'S MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN ... Giá: Liên hệ Đặt sản phẩm
*
LY CENTRA HI BALL 420ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 235,000đ / Lố 12 Cái Đặt sản phẩm
*
LY CENTRA ROCK 300ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 191,000đ / Lố 12 Cái Đặt mặt hàng
*
LY CAFE NEWYORK 320ML OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 195,000đ / Lố 12 Cái Đặt mặt hàng
*
LY CAFE VUÔNG 305ml UG361 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 1trăng tròn,000đ / Lố 12 Cái Đặt sản phẩm
*
LY NƯỚC 270ml UG356 THÁI LAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 90,000đ / Lố 12 Cái Đặt sản phẩm
*
LY CAFE SIZE TO 340ml UG312 (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 103,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
LY QUAI CAFE KENYA 320ml OCEAN THÁI LAN Giá: 308,000đ / Lố 12 Cái Đặt sản phẩm
*
LY NƯỚC ÉPhường HOA QUẢ LEXINGTON HIBALL 370ml OCEAN THÁI LAN Giá: 292,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
LY SODA TIARA FOOTED 395ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG QUÁN CAFE) Giá: 401,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
LY CAFE VUÔNG PLAZA 295ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 211,000đ / Lố 12 Cái Đặt sản phẩm
*
LY VUÔNG PLAZA 195ml OCEAN (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: 187,000đ / Lố 12 Cái Đặt hàng
*
TÁCH CAFE 0.1L DAISY LY'S MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: Liên hệ Đặt hàng
*
TÁCH CAFE SỨ 0.07L DAISY LY'S MINH LONG Giá: Liên hệ Đặt hàng
*
TÁCH ESPRESSO 0.15L DAISY LY'S (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN CAFE) Giá: Liên hệ Đặt sản phẩm
*
TÁCH ESPRESSO 0.07L DAISY LYS MINH LONG (CHUYÊN DÙNG CHO QUÁN ... Giá: Liên hệ Đặt mặt hàng

Tham khảo ngay ➡️ 439+ chủng loại Ly thủy tinh trong đẹp giá thấp