PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU 301

Mẫu phiếu giao nhấn làm hồ sơ 301 chốt sổ bảo hiểm buôn bản hội theo QĐ 959

Mẫu phiếu giao thừa nhận hồ sơ 301 chốt sổ bảo hiểm làng hội nlỗi sau:

Mẫu này có từ lâu rồi. Mọi tín đồ vui mừng tìm hiểu thêm chủng loại mớitrên đây

*

Số Hồ sơ: 301/……………/SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ:Chốtsổ BHXH(bao hàm chốt sổcho những người tsay mê gia ngừng đóng BHXH tại một đơn vị hoặc ghi, chốt lại sổ BHXH Lúc tín đồ tmê say gia dừng hưởng trọn hoặc kết thúc đợt tận hưởng trợ cấp cho thất nghiệp)

(Thời hạn xử lý nhiều loại hồ sơ này: 07 ngày làm việc.)

 

Tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu new, 01 tờ bìa/người),

 2.

Bạn đang xem: Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Theo Mẫu 301

Các tờ tách sổ (giả dụ có) 3.Tờ khai cung ứng cùng biến hóa đọc tin fan tmê man gia BHXH, BHYT (mẫu mã TK1-TS, 01 bản)4.

Xem thêm: Lương Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm, 7 Bí Mật Nghề Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ

Quyết định hưởng trợ cấp cho thất nghiệp hoặc Quyết định hoàn thành hưởng trọn trợ cung cấp thất nghiệp (giả dụ có)

Lưu ý:

– Đối với sổ BHXH (mẫu mã cũ) chỉ ghi và xác nhận quá trình đóng góp BHXH, BHTN đến tháng 12/2009, từ thời điểm tháng 01/2010 không ghi sổ BHXH (mẫu cũ).

– Tại mục số 2, Tờ tránh sổ gồm những: tờ rời chốt sổ và tờ rời thường niên.

– Tại mục 3 áp dụng đối với trưởng vừa lòng đơn vị chức năng đang giải thể, vỡ nợ đã gồm căn cứ pháp lý và vớ toán thù thu BHXH

– Tại mục 3 vận dụng so với trường hòa hợp tín đồ lao cồn có không ít số sổ BHXH đã làm được giải quyết và xử lý trợ cấp cho BHXH 1 lần bị thất lạc sổ hoặc bị thu hồi sổ BHXH

Ngày trả kết quả : .…./…../20….… (Quá hạn trả làm hồ sơ 30 ngày, những đơn vị, cá thể không đến dìm, ban ngành BHXH đang đưa hồ sơ này vào kho lưu giữ trữ).

 

 

……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán cỗ tiếp nhận hồ sơ Người nộp hồ sơ

(Ký, ghi bọn họ tên) (Ký, ghi họ tên)

Download phiếu giao dấn hồ sơ tệp tin doc tại đây:Mẫu phiếu giao thừa nhận hồ sơ chốt sổ bhxh 301

Lúc Này mẫu mã này ban ngành BHXH bọn họ không áp dụng nữa. Các các bạn chuyển sang sử dụng mẫu mã mới nghỉ ngơi bài viết sau nhé: