SƠN TÙNG CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY

*
M/V: https://youtu.be/6t-MjBazs3oExecutive Producer: Nguyen Thanh khô TungComposer: Son Tung M-TPMusic Producer: Onionn.Artist: Son Tung M-TPExecutive sầu Supervisor: Chau LeProject Manager: M-TP. Entertainment▶ More information about Ca Sỹ Sơn Tùng MTP M-TP: https://www.facebook.com/MTP..Fanhttps://www.instagram.com/sontungmtphttps://www.youtube.com/sontungmtp https://twitter.com/sontungmtp777
Itunes: https://táo khuyết.co/2rlSl3w

Genre Hip-hop & Rap

Comment by Chii xinhhh

Bt yêu r :3 yêu M❤️