Tránh Thai An Toàn Theo Chu Kỳ Kinh Nguyệt

Việc nắm vững chu kỳ luân hồi tởm nguyệt an toàn để giúp mẹ xác minh đúng mực vòng gớm và ngày rụng trứng. Từ kia, tính được ngày thú tnhì và tránh giảm thai an toàn.

Đề cùa đến chủ đề này,